Om Morsa Grasprodukter

Med bakgrunn i et prosjekt for å redde innsjøen Vannsjø som drikkevannskilde og rekreasjonsområde, har mange bønder langs vassdraget sådd til erosjonsutsatte arealer med gras for å hindre erosjon og begrense tilførselen av fosfor til Vannsjø.

Morsa Grasprodukter- stiftet 2006 - har som hovedformål å utnytte disse grasarealene på best mulig måte både for miljøet og for den enkelte bonde. Vi skal derfor sørge for avtaler med den enkelte produsent, medvirke til dyrking av kvalitetsprodukter, forestå avtaler med entreprenører, organisere høstearbeidet, utvikle salgs- og leveringsavtaler med kunder samt utvikle og gjennomføre en effektiv markeds- og salgsvirksomhet for de aktuelle produkter. Med alle partier som selges følger det en kvalitetsanalyse

Det er i første rekke dyrking og salg av grasprodukter til hest som prioriteres fra de ca. 2000 da gras hos dagens ca. 37 medlemmer. Vi satser på salg både til hestesentre og til større og mindre hesteholdere .

Morsa Grasprodukter har bred kontakt med fagfolk både innen alle aktuelle områder av vår virksomhet, samt med kommuner, fylkesmyndigheter og institusjoner som det er naturlig å samarbeide med. Dette mener vi er en styrke både faglig og organisasjons-messig for å utvikle ”Morsagras” videre.

Foto: Ansatte ved Morsa Grasprodukter
Foto: Landskapsbilde